Lyskildeutfasing 2023

Våre leverandører er godt forberedt og har utmerkede alternativer. Likevel står vi overfor store utfordringer. Bare i Tyskland vil forbudet ramme flere hundre millioner lyskilder, og tallet for Europa som helhet er antydet å være mer enn én milliard. Kompaktlysrør med plug-in baser kan ikke lenger markedsføres fra 25. februar 2023; tilsvarende dato for T5 og T8 lysrør er 25. august. I de fleste tilfeller vil bytte til LED-teknologi kreve tjenester fra en elektriker. 

Sammenlignet med et tradisjonelt lysrør, så vil et LED-lysrør ikke bare spare energikostnader, men også vedlikeholdskostnader.

Hvilke alternativer har vi?

Vi tilbyr fire separate alternativer for å møte forskjellige behov - to løsninger som er lyskildebasert og to som er armaturbasert. Dersom lyskilder skal skiftes, har vi ettermonteringsmulighet, med andre ord enkel direkte erstatning, eller konverteringsalternativet, dvs. omkobling til 230 V. I tilfellet med armaturer tilbyr vi armatur-i-armatur oppgraderinger eller installasjon av nye LED-armaturer.

Økonomisk forsvarlig å bytte til LED?

Det er sant at LED-lysrør koster mye mer enn tradisjonelle lysrør, men man må ikke glemme de enorme energibesparelsene på godt over 50 % og den ekstremt lange levetiden av LED-lysrør. Sammenlignet med et tradisjonelt lysrør, så vil et LED-lysrør ikke bare spare energikostnader, men også vedlikeholdskostnader. Avkastningen på investeringen er bare noen få måneder i gjennomsnitt, og litt lenger for omkoblingsalternativ.

Må man bytte ut alt tradisjonelt innen tidsfristen?

Lysrør som allerede er installert kan trygt brukes til de ryker. Imidlertid bør bedrifter huske at å bytte alle lyskildene samtidig er mer økonomisk da det reduserer utskiftingskostnadene pr lyskilde. Å bytte til LED-lys lønner seg uansett, sett i lys av de økte energikostnadene. Så hvis lyskildene i en fabrikk/kontor trenger å skiftes ut, så bytt alle samtidig.

Hva kan vi anbefale?

Det avhenger av situasjonen på stedet. Nye armaturer er mer aktuelt å vurdere for storskala oppussing og nybygg. I de fleste tilfeller, bør enkel lyskilde-erstatning være mest mulig økonomisk forsvarlig.